Yaşlı Bakım Evleri

Yaşlı Bakım Evleri

Yaşlı Bakım Evleri, 774.000 m² arsa üzerinde, 60 bloklu ve tüm sosyal alanları içeren vizyon projelerimizden birsidir. Genel manada uluslararası ve ulusal ölçüde önemli olan Geriatri Sağlık Turizmi, Türkiye için de son derecede önemlidir. Ülkemiz, T.C.Sağlık Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm sektörünün içerisinde Sağlık Turizmine ayrıca bir önem atfetmektedir.